ศาลจังหวัดเพชรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 29
ขค.33/60
ฟังคำสั่ง
เวลา 9.00 น.
ขร.2/61
ฟังคำพิพากษาคำสั่ง
เวลา 9.00 น.
ผบ.4602/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
พ.247/60
สืบพยานโจทก์(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
พ.282/61
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.930/60
สืบพยานโจทก์(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1385/61
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 9.00 น.
อ.1412/61
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
เวลา 13.30 น.
อ.1503/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 13.30 น.
อ.1511/61
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
เวลา 13.30 น.
อ.1517/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
อ.1522/61
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1526/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
อ.1527/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 13.30 น.
อ.1686/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 13.30 น.
อ.1703/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
อ.2446/60
สืบพยานโจทก์(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.253/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 13.30 น.
อ.2647/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.2910/60
รายงานตัวจำเลย(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
อ.3098/60
สืบพยานจำเลย(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3232/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.3780/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.510/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 9.00 น.
อ.691/61
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 19 เวลา 9.00 น.
อ.716/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14 เวลา 9.00 น.
อ.909/57
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.942/61
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.98/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 10