ศาลจังหวัดเพชรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court


ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

3

เมื่อวันที่  ๒๒ - ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐  นางสาวพรทิพย์  สุทธิอรรถศิลป์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมด้วยนางสาวภาวนา  พิทักษ์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ (อ.ก.บ.ศ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยนายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานในการประชุม  ในการนี้ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ เทวัญดารา บีชวิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 103
อ.1224/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1486/60
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.3519/59
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1135/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1138/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1182/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1285/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1345/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1346/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1347/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1351/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1352/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.616/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11
ผบ.863/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1316/59
นัดพร้อมเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.192/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.829/59
นัดพร้อม/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.124/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1234/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1235/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1236/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1317/60
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1651/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 0
อ.1687/60
พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 0
อ.1856/60
เบิกฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1858/60
เบิกฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2095/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2794/58
ฟังคำสั่งคำร้องศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.2847/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.2950/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3166/59
รายงานตัวจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 0
อ.3277/59
นัดรายงานตัว
ห้องพิจารณาที่ 0
อ.3372/57
ฟังคำสั่งคำร้องศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3431/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.3611/59
รายงานตัวจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 0
อ.3662/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3786/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 19
อ.3986/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.4355/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.473/56
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.659/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.75/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1045/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1127/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1162/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1163/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1164/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1165/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1166/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1167/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1168/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1169/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1170/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1171/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1172/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1173/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1174/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1175/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1176/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1177/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1178/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1179/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1181/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1213/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1214/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1215/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1216/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1217/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1218/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1219/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1220/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1221/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1222/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1223/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1243/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1256/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1257/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1258/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1259/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1326/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1327/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1328/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1329/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1331/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1332/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1333/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1334/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1335/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1336/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1344/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1354/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1374/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1375/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1447/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1448/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.1449/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.705/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.876/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.877/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.878/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.879/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
ผบ.880/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
พ.979/58
นัดพร้อมเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 11

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)