ศาลจังหวัดเพชรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

8

            เมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐  นาฬิกา  นายเมธี วรรณวีระ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการศาลจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการเทศน์การกุศล  “๗๗ จังหวัด รวมใจ...เทศน์การกุศลเพื่อเยาวชนไทย” เพื่อหารายได้สำหรับใช้เป็นทุนการศึกษาของเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดหนองจอก  ตำบลหนองจอก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
อ่านข่าว