ศาลจังหวัดเพชรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Courtลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

17

             วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายนทดล  กิติกัมรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้า โดยพบปะสนทนาหารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะพร้อมกับร่วมรับประทานอาหารเช้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยราชการ ณ บริษัทพรนุภาพมอเตอร์ไบค์ จำกัด ตำบลไร่ส้ม  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
อ่านข่าว