ศาลจังหวัดเพชรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

42

         วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นางสาวพรทิพย์  สุทธิอรรถศิลป์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางพรนิภา ธนาธรรมนันท์ ผู้อำนวยการ ฯ นำข้าราชการศาลจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 62 ที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช 2498 เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนชาวไทยที่ประสบภัยแล้งรวมทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำของประเทศ  ณ ห้องพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)