ศาลจังหวัดเพชรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

24

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวพรทิพย์  สุทธิอรรถศิลป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลศาลจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ  นายระบิล  จันทรภิรมย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงภาค ๗ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการปฏิบัติราชการ การพิจารณาพิพากษาคดีแรงงานและการรับฟ้องคดีแรงงาน ณ อาคารศาลจังหวัดเพชรบุรี
อ่านข่าว