ศาลจังหวัดเพชรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

35

                เมื่อวันที่  1  กันยายน  2560 นางสาวพรทิพย์  สุทธิอรรถศิลป์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาท อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคมให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลได้ได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดเพชรบุรี  ในการนี้ นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการด้วย 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 14
อ.1548/52
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 19
อ.1905/60
นัดพร้อม (ฟังผลเจรจา)
ห้องพิจารณาที่ 19
อ.2066/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2710/60
ครบแยกฟ้องจำเลยที่ 2
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2711/60
ครบแยกฟ้องจำเลยที่ 2
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2847/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.3136/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 14
อ.3700/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.4127/59
นัดพร้อม/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.485/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 19
อ.716/60
นัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 14
พ.1153/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.246/59
สืบพยานโจทก์/จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.416/55
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)