ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ศาลจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

ศาลจังหวัดเพชรบุรี  เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
         เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม  2560 นางสาวพรทิพย์  สุทธิอรรถศิลป์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดเพชรบุรี     เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกใน      พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี 


เอกสารแนบ