ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ศาลจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ "รพี 60"

ศาลจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ "รพี 60"
               วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นางสาวพรทิพย์  สุทธิอรรถศิลป์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี นำคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมศาลจังหวัดเพชรบุรี  จัดโครงการ รพี 60ประกอบด้วยพิธีสงฆ์  พิธีวางพวงมาลาถวาย    สักการะ  การจัดนิทรรศการพระประวัติและพระกรณียกิจ และการแสดงศาลจำลอง เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 24 หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  หน้าอาคาร  ศาลจังหวัดเพชรบุรี 


เอกสารแนบ