ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            เมื่อวันที่  9 และวันที่ 10 สิงหาคม  2560  นางสาวพรทิพย์  สุทธิอรรถศิลป์     ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     สยามบรมราชกุมารี  ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่    จังหวัดเพชรบุรี ณ สนามบินเฮลิคอปเตอร์ มณฑลทหารบกที่ 15 และโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการ “รูปของพ่อ ที่บ้านหนู” ณ โครงการตาม พระราชประสงค์หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตามลำดับ


เอกสารแนบ