ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ศาลจังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลจังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
             เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2560   นางสาวพรทิพย์  สุทธิอรรถศิลป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมด้วยผู้พิพากษาและข้าราชการศาลจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมทำกิจกรรมจัดทำดอกไม้จันทน์  เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ