ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ศาลจังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน”

ศาลจังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่  เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน”
              เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2560   นางสาวพรทิพย์  สุทธิอรรถศิลป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี นำคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลจังหวัดเพชรบุรี จัดทำกิจกรรม “ศาลยุติธรรมร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน” โดยร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองเพื่อให้บานพร้อมกันในงานพระราชพิธีถวาย       พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ