ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม  เรื่อง  การประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)


เอกสารแนบ