ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ศาลจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ศาลจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
                เมื่อวันที่  1  กันยายน  2560 นางสาวพรทิพย์  สุทธิอรรถศิลป์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงมีพระชนมายุครบ 65 พรรษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาท อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคมให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลได้ได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดเพชรบุรี  ในการนี้ นางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการด้วย 


เอกสารแนบ