ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ศาลจังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานการให้บริการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความทางระบบอิเลคทรอนิกส์( e-Filing) ในศาลแขวงราชบุรี

ศาลจังหวัดเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานการให้บริการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความทางระบบอิเลคทรอนิกส์( e-Filing) ในศาลแขวงราชบุรี
           เมื่อวันที่ ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  นางพรนิภา ธนาธรรมนันท์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบุรี  นำคณะข้าราชการศาล เข้าศึกษาดูงานการยื่น ส่งและรับคำคู่ความ  ทางระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-Filing) ในศาลแขวงราชบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และเทคนิคในต่าง ๆ ปฏิบัติงานมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการประชาชน  ณ  อาคารศาลแขวงราชบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี


เอกสารแนบ