ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ศาลจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ศาลจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
            เมื่อวันที่ ๘ กันยาน  ๒๕๖๑ นายนทดล กิติกัมรา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ในบริเวณศาลจังหวัดเพชรบุรี ให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม มีความเหมาะสมในการให้บริการประชาชน และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณโดยรอบอาคารศาลจังหวัดเพชรบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ