ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ศาลจังหวัดเพชรบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิด

ศาลจังหวัดเพชรบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิด
             เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๑  นายนทดล กิติกัมรา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิด  ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี  จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีและกฎหมายให้กับบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมรอยัล    ไดมอน  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 


เอกสารแนบ