ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ศาลจังหวัดเพชรบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเจียระไนเพชร ครั้งที่ ๖

ศาลจังหวัดเพชรบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเจียระไนเพชร ครั้งที่ ๖
             เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน  ๒๕๖๑ นายนทดล กิติกัมรา  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางพรนิภา ธนาธรรมนันท์  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบุรี    เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเจียระไนเพชร ครั้งที่  ๖ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล ที่ ๑๐   ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู  ณ  อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ