ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรีร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรีร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
        เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายนทดล กิติกัมรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย    คณะข้าราชการศาลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ    พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วย พิธีบวงสรวง และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ       พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้น ณ พระที่นั่งสันถาคารสถาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ