ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
              เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา  นายนทดล กิติกัมรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ