ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรีเข้ารายงานตัวและหารือข้อราชการ ต่ออธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรีเข้ารายงานตัวและหารือข้อราชการ  ต่ออธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
             เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายนทดล กิติกัมรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะข้าราชการ เข้ารายงานตัวและหารือข้อราชการต่อนายศิริชัย  ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม


เอกสารแนบ