ศาลจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเพชรบุรี Petchaburi Provincial Court

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาประสิทธิภาพงานด้วยแนวคิดระบบไคเซ็น (Kaizen)”

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการบรรยาย หัวข้อ “การพัฒนาประสิทธิภาพงานด้วยแนวคิดระบบไคเซ็น (Kaizen)”
      เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา นายนทดล กิติกัมรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการบรรยายในหัวข้อพัฒนา เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพงานด้วยแนวคิดระบบไคเซ็น (Kizen)” โดยวิทยากรจากบริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ในศาลจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ